ONTDEK DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG ONZE ZORG

Organisaties

Wij zijn GGZ Noord

Ben jij een zorgprofessional en gaat geestelijke gezondheid jou aan het hart? GGZ Noord bestaat uit samenwerkende noordelijke GGZ-organisaties. Wil je meer weten? Neem dan contact op met deze deelnemende organisaties.

GGZ EN VERSLAVINGSZORG VACATURES

GGZ Friesland

GGZ Friesland biedt een volledig en gevarieerd hulpaanbod voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks behandelen we 16.000 mensen en we ondersteunen 24/7 bij herstel. Onze 1700 kundige en betrokken medewerkers doen het niet alleen, maar met naasten, ervaringsdeskundigen en ketenpartners. Herstel van patiënten en cliënten staat in al ons (be)handelen voorop. Zonder oordeel luisteren we, behandelen we en ondersteunen we.

FPC Dr. S. van Mesdag

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag behandelt 250 mannelijke tbs-patiënten. Het gaat om patiënten die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Onze 600 bevlogen en betrokken medewerkers geven hen behandeling en begeleiding om te voorkomen dat onze patiënten opnieuw een delict plegen.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) biedt verslavingszorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Bij VNN werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze professionals zetten zich dagelijks met hart en ziel in om hun cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Dit doen zij middels preventie en voorlichting, poliklinische zorg, begeleid en beschermd wonen, forensische zorg, specialistische klinische zorg en reclassering.

Accare

Accare biedt specialistische jeugdhulp in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Meer dan 900 medewerkers op ruim 25 poliklinieken en 1 kliniek bieden jaarlijks aan meer dan 14.000 kinderen en jeugdigen een breed pakket aan specialistische jeugdhulp. Accare is er van overtuigd dat er altijd ‘een beter’ is. Daarom hechten wij aan het continu opleiden van onze behandelaren en het doen van onderzoek.

Fier

Fier biedt residentiële opvang en ambulante behandeling aan cliënten en cliëntsystemen die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze expertisegebieden zijn: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Bij Fier werken circa 450 collega’s, vanuit zeer diverse disciplines, samen om de best mogelijke zorg te leveren voor onze cliënten.

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Das Mijn zorg

Bekijk de GGZ vacatures